Se video under fanen kontakt
 
Det lykkes i 2013, at få midler til at etablere en klinik i Ballerup til behandling af misbrugere og socialt svage patienter - hjemløse - i Ballerup Kommune og fra alle omegnskommunerne.

Projektet blev finansieret af Region Hovedstaden samt via satspuljemidler fra ministeriet for Sundhed og forebyggelse og Ballerup Kommune. I første omgang dækkede midlerne etablering af klinikken og driften i 3 år, 2013-2015
Yderligere bidrog Oak Foundation Denmark samt  med en stor donation, som gjorde det muligt at holde klinikken åben i flere timer
Konceptet er, at vi yder frivillig arbejdskraft til “gratis” behandling af dette klientel.
 
Pr. 1 januar 2016 er det blevet muligt at fortsætte dette hjælpearbejde, da Ballerup Kommune fortsat yder stor hjælp med betaling af husleje, rengøring, vand varme mm.
Samt og ikke mindst har vi igen været så heldige at Oak Foundation Denmark har doneret penge nok til at klinikken kan fortsætte ihvert fald 3 år mere. Hvad også har gjort det muligt, er at klinikkoordinators ansættelse er overgået til rusmiddelcentret www.brydehuset.dk , som gør det muligt at give tandbehandling som et led i borgerens misbrugsbehandling
Medvirken til  klinikkens fortsættelse er også www.plandent.dk som gratis leverer vores journalsystem, samt gratis materialer fra tid til anden.

Behovet for dette arbejde er stort. Hvorfor vi opfordre alle tandfaglige der har mulighed for at bidrage med evt. bare et par timer om måneden, om at melde sig på vores team.
 
Tandrøddernes 3- årige projekt 2013-2015 er blevet evalueret af Odontologisk institut Københavns Universitet. 
Se rapporten ved at klikke på overskriften eller her

Kære Kollega

På billedet ses kvinde i fyrrerne, som tilbage i november 2014, kom angst og flov til klinikken, noget hun havde skulle samle mod til længe. Efter end del timer i stolen, et målebånd som dagligt blev klippet i, kunne hun i marts i år gå glad fra klinikken, sammen med sin datter, som denne dag var med. Det var en kæmpe glæde for alle som har været involveret i behandlingen af denne kvinde, at være vidne til hvilket livskvalitetsløft, vores behandling har givet hende. Hun og alle vores patienter sætter dejlige fodspor i vores hjerter.

Nyt hos Tandrødderne

 På billedet ses Tandrøddernes Bestyrelse. Fra højre: Formand Tandlæge Jørgen Lætgaard, Tandlæge Parly Jakobsen (Virksomhedsansvarlig) , klinikassistent Lis Faurholt, klinikassistent Lis Cardinaal, Tandlæge Kathrine Lommer Nørgaard samt klinikassistent Susanne Nielsen. derud over er der Tandplejer Connie Parsberg, som ikke er med på foto. Alle bestyrelses medlemmer er udover bestyrelsesarbejdet aktive frivillige i klinikkens daglige arbejde med misbrugere og socialt udsatte

 

 

 

 
 

Vi har etableret en forening omkring dette arbejde.

I bestyrelsen er på nuværende tidspunkt tandlæger og klinikassistenter samt Tandplejer repræsenteret.

Foreningen hedder TANDRØDDERNE / Mød os også på FACEBOOK

Formanden for Tandrødderne:

Jørgen Lætgaard, jl@2003.dk

Hjemløse - misbrugere og socialt udsatte

Alle vore patienter er blevet visiteres via

 www.brydehuset.dk
Brydehusvej 12, 2750 Ballerup tlf: 44 77 37 37
 
Vi har den 31/12-2015 afsluttet et  3 årige projekt med gratis tandbehandling af misbrugere og socialt udsatte i region hovedstaden. Dette projekt har været en kæmpe succes for både borgere og frivillige .
Pr 1 januar 2016 vil det udelukkende være borgere som i en eller anden form har tilknytning til misbrugscentret Brydehuset. ved interesse for Information om evt. behandling i Brydehuset og adgang til tandlægebehandling, opfordres man til at kontakte Brydehuset.
 
 

“Brydehuset” er et behandlingscenter for misbrugere og socialt udsatte borgere fra Ballerup og  omegns kommunerne. Sidste år havde Brydehuset kontakt med ca. 300 misbrugere.

Disse borgere får generelt ikke nogen tandbehandling - eller meget sporadisk behandling. Økonomi og levevis passer ikke ind i alm. privat praksis, og erfaring viser, at der er et stort behov. En del af patienterne trænger meget akut til behandling og har samtidig et stort behandlingsbehov. Målet er i samarbejde med Brydehusets behandlere, at hjælpe dem, “gøre” dem egnet til at komme ud i privat tandlægepraksis og komme smertefri tandmæssigt videre med deres tilværelse og evt. misbrugsbehandling.

Ballerup Kommune har ved siden af Rådhuset nedlagt en skole “Parkskolen”, hvor der er indrettet et Sundhedshus. Lige overfor Sundhedshuset har projektet fået stillet nogle flotte lokaler til rådighed til klinikken.  Ballerup kommune  står for alt økonomi vedr. bygningen: husleje, vand,varme, EL, rengøring mm... som bl.a har gjort dette projekt muligt.

Tilsagn om frivillig arbejde nogle få timer månedligt

Udsigten fra vores venteværelse

Det vi lægger op til hermed er at få jer til at give tilsagn om at hjælpe frivilligt nogle timer om måneden. Vi har ansat en fast lønnet klinikassistent - klinikkoordinator, som skal styre hverdagen på klinikken. Vi - tandlæger, tandplejere og klinikassistenter - skal så benytte vor faglige kunnen til at hjælpe denne patientgruppe til et liv uden tandsmerter og muligheden for at smile igen. Behandlingerne er ofte i form af fyldninger, rodbehandlinger, aftagelig protetik, m.m.

I kan kontakte vor fast ansatte Klinik & Frivillig koordinator Gitte Nobel  på klinikkens

telefon:  41 75 10 15 

Klinikkoordinator mail: gitn@balk.dk

TANDRØDDERNE

Parkvej 6, 1 sal

2750 Ballerup

 

FØLG OS PÅ FACEBOOK : Tandrødderne

 

FOTO: vores fantastiske udsigt fra venteværelset

 

 

 
Tandrødderne i Ballerup | Parkvej 6, 1 sal, 2750 Ballerup  | Tlf.: 41751015 | gitn@balk.dk