Behandling af misbrugere og socialt svage patienter i Ballerup og omegnskommuner

Det lykkedes i 2013, at få midler til at etablere en klinik i Ballerup til behandling af misbrugere og socialt svage patienter – hjemløse – i Ballerup Kommune og fra alle omegnskommunerne. Projektet blev finansieret af Region Hovedstaden samt via satspuljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ballerup Kommune. I første omgang dækkede midlerne etablering af klinikken og driften i 3 år, fra 2013 til 2015. Yderligere bidrog Oak Foundation Denmark samt  med en stor donation, som gjorde det muligt at holde klinikken åben i flere timer
Konceptet er, at vi yder frivillig arbejdskraft til “gratis” behandling af dette klientel.

Pr. 1 januar 2016 er det blevet muligt at fortsætte hjælpearbejdet, da Ballerup Kommune fortsat yder stor hjælp med betaling af husleje, rengøring, vand og varme mm. Samt og ikke mindst har vi igen været så heldige at Oak Foundation Denmark har doneret penge nok til at klinikken kan fortsætte ihvert fald 3 år mere. Hvad også har gjort det muligt, er at klinikkoordinators ansættelse er overgået til rusmiddelcentret www.brydehuset.dk , som gør det muligt at give tandbehandling som et led i borgerens misbrugsbehandling

Medvirken til  klinikkens fortsættelse er også www.plandent.dk som gratis leverer vores journalsystem, samt gratis materialer fra tid til anden.

Behovet for dette arbejde er stort. Hvorfor vi opfordre alle tandfaglige der har mulighed for at bidrage med evt. bare et par timer om måneden, om at melde sig på vores team.

Alle patienter visiteres via Brydehuset.dk

Vi har ved udgangen af 2015 afsluttet et 3-årigt projekt med gratis tandbehandling af misbrugere og socialt udsatte i Region Hovedstaden. Dette projekt har været en kæmpe succes for både borgere og frivillige .

“Brydehuset” er et behandlingscenter for misbrugere og socialt udsatte borgere fra Ballerup og  omegns kommunerne. Sidste år havde Brydehuset kontakt med ca. 300 misbrugere.

Disse borgere får generelt ikke nogen tandbehandling – eller meget sporadisk behandling. Økonomi og levevis passer ikke ind i alm. privat praksis, og erfaring viser, at der er et stort behov. En del af patienterne trænger meget akut til behandling og har samtidig et stort behandlingsbehov. Målet er i samarbejde med Brydehusets behandlere, at hjælpe dem, “gøre” dem egnet til at komme ud i privat tandlægepraksis og komme smertefri tandmæssigt videre med deres tilværelse og evt. misbrugsbehandling.

Ballerup Kommune har ved siden af Rådhuset nedlagt en skole “Parkskolen”, hvor der er indrettet et Sundhedshus. Lige overfor Sundhedshuset har projektet fået stillet nogle flotte lokaler til rådighed til klinikken.  Ballerup kommune  står for alt økonomi vedr. bygningen: husleje, vand,varme, EL, rengøring mm… som bl.a har gjort dette projekt muligt.

Pr 1 januar 2016 vil det udelukkende være borgere, som i en eller anden form har tilknytning til misbrugscentret Brydehuset, som kan modtage behandling. ved interesse for Information om evt. behandling i Brydehuset og adgang til tandlægebehandling, opfordres man til at kontakte Brydehuset.

www.brydehuset.dk
Brydehusvej 12, 2750 Ballerup
Telefon: 44 77 37 37

Tandrøddernes 3-årige projekt 2013-2015 er blevet evalueret af Odontologisk institut Københavns Universitet.