Tandrødderne - hjælp til tandbehandling

Foreningen Tandrødderne driver en tandklinik i Ballerup, hvor socialt udsatte borgere fra Ballerup og omegnskommunerne kan modtage gratis tandbehandling og dermed undgå tandsmerter.

Frivillige tandfaglige hjælpere

Vores frivillige team består af omkring 20 tandlæger, klinikassistenter og tandplejere. Vi er en bred gruppe af pensionister, privatpraktiserende tandlæger, ansatte, klinikejere samt tandlæger fra den kommunale tandpleje. Vi får også hjælp fra tandlæge- og tandklinikassistentstuderende.

Er du interesseret i at være frivillig hos Tandrødderne? Klik her!

Vi har brug for din støtte

Selvom vi alle arbejder frivilligt i Tandrødderne, koster det noget at drive en tandklinik og foretage behandlinger. Vi håber derfor, at du eller din virksomhed har lyst til at støtte vores vigtige arbejde for udsatte borgere. Al hjælp er kærkommen.

Vil du hjælpe Tandrødderne økonomisk? Bliv sponsor eller donér her!

Alle patienter visiteres via Brydehuset

“Brydehuset” er et behandlingscenter for misbrugere og socialt udsatte borgere fra Ballerup og  omegnskommunerne. Sidste år havde Brydehuset kontakt med ca. 300 misbrugere.

Disse borgere får generelt ikke nogen tandbehandling – eller meget sporadisk behandling. Økonomi og levevis passer ikke ind i alm. privat praksis, og erfaring viser, at der er et stort behov. En del af patienterne trænger meget akut til behandling og har samtidig et stort behandlingsbehov. Målet er, i samarbejde med Brydehusets behandlere, at hjælpe patienterne, “gøre dem egnet” til at komme ud i privat tandlægepraksis og komme tandsmertefrit videre med deres tilværelse og eventuel misbrugsbehandling.

På nuværende tidspunkt er det udelukkende borgere med tilknytning til misbrugscentret Brydehuset www.brydehuset.dk  eller Valmuen Specialinstitution For Heroinbehandling, som kan komme i betragtning til gratis tandbehandling hos Tandrødderne.