Det er på nuværende tidspunkt udelukkende udsatte borgere med aktivt eller tidligere misbrug, og som i en eller anden form har tilknytning til misbrugscentret www.brydehuset.dk i Ballerup, der kan komme i betragtning til gratis tandbehandling af de frivillige hos Tandrødderne. Brydehuset behandler borgere fra mange kommuner. Brydehuset kan kontaktes på 44 77 37 37.