Tandrøddernes patienter

Hvem behandler vi?

På nuværende tidspunkt er det udelukkende udsatte borgere med aktivt eller tidligere misbrug, og som i en eller anden form har tilknytning til misbrugscentret Brydehuset i Ballerup, der kan komme i betragtning til gratis tandbehandling hos Tandrødderne. Brydehuset behandler borgere fra mange kommuner.

Brydehuset kan kontaktes på 44 77 37 37 eller via hjemmesiden www.brydehuset.dk.

Er du borger?

Er du borger tilknyttet misbrugscentret Brydehuset – Brydehuset Parkvej (tidligere Fronten) eller Ballerup Kommunes væresteder og har et aktivt eller tidligere misbrug, og har du problemer med tænderne? Så kontakt din sagsbehandler eller din mentor/kontaktperson på de nævnte steder.

Er du indskrevet til misbrugsbehandling i Brydehuset, behøver du ikke at have bopæl i Ballerup kommune.

Er du kontaktperson/mentor eller behandler?

Undersøg først, om din borger har mulighed for tandbehandling i det etablerede tandplejesystem, evt. med hjælp fra §82a og/eller med hjælp fra ydelser i bopælskommune.

Hvis ingen af disse muligheder synes at virke for din borger, så kontakt visitator for Tandrødderne Gitte på mail gitn@balk.dk eller på tlf. 41751015. Så får du hjælp til, hvilke muligheder der er for tandbehandling.