Behandling af misbrugere og socialt svage patienter i Ballerup og omegnskommuner

Lidt historie . Det lykkedes i 2013, at få midler til at etablere en klinik i Ballerup til behandling af misbrugere og socialt svage patienter – hjemløse – i Ballerup Kommune og fra alle omegnskommunerne. Projektet blev finansieret af Region Hovedstaden samt via satspuljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ballerup Kommune. I første omgang dækkede midlerne etablering af klinikken og driften i 3 år, fra 2013 til 2015. Yderligere bidrog Oak Foundation Denmark  med en stor donation, som gjorde det muligt at holde klinikken åben i flere timer
Konceptet er, at vi yder frivillig arbejdskraft til “gratis” behandling af dette klientel.

Pr. 1 januar 2016 blev det muligt at fortsætte hjælpearbejdet, da Ballerup Kommune valgte fortsat at yde stor hjælp med betaling af husleje, rengøring, vand og varme mm. Samt og ikke mindst var vi igen så heldige, at Oak Foundation Denmark  donerede penge nok til at klinikken kunne fortsætte i hvert fald 3 år mere.

Hvad også har gjort det muligt, er at klinikkoordinators ansættelse overgik til Brydehuset Rusmiddelcenter www.brydehuset.dk, som gør det muligt at give tandbehandling som et led i borgerens misbrugsbehandling

Medvirken til  klinikkens fortsættelse er også  og fortsat www.plandent.dk, som gratis leverer vores journalsystem inkl. support, samt gratis materialer fra tid til anden.

Behovet for dette arbejde er stort. Hvorfor vi opfordre alle tandfaglige der har mulighed for at bidrage med evt. bare et par timer om måneden, om at melde sig på vores team.

Alle patienter visiteres via vores klinikkoordinator ansat i Brydehuset.dk

Vi har ved udgangen af 2015 afsluttet et 3-årigt projekt med gratis tandbehandling af misbrugere og socialt udsatte i Region Hovedstaden. Dette projekt har været en kæmpe succes for både borgere og frivillige.

“Brydehuset” er et behandlingscenter for misbrugere og socialt udsatte borgere fra Ballerup og  omegns kommunerne. Sidste år havde Brydehuset kontakt med ca. 300 misbrugere.

Disse borgere får generelt ikke nogen tandbehandling – eller meget sporadisk behandling. Økonomi og levevis passer ikke ind i alm. privat praksis, og erfaring viser, at der er et stort behov. En del af patienterne trænger meget akut til behandling og har samtidig et stort behandlingsbehov. Målet er i samarbejde med Brydehusets behandlere, at hjælpe dem, “gøre” dem egnet til at komme ud i privat tandlægepraksis og komme smertefri tandmæssigt videre med deres tilværelse og evt. misbrugsbehandling.

Klinikken ligger i bygningen som tidligere var en folkeskole “Parkskolen”, men som nu huser både , sundhedshus, musikskole, ungdomsskole mm. I lokaler i længen ud mod parken har Kommunen stillet lokaler til rådighed til dette hjælpearbejde.  Ballerup kommune  står for alt økonomi vedr. bygningen: husleje, vand,varme, EL, rengøring mm…

Det er på nuværende tidspunkt udelukkende borgere, som i en eller anden form har tilknytning til misbrugscentret Brydehuset www.brydehuset.dk i Ballerup eller Valmuen ”Specialinstitution For Heroinbehandling som kan komme i betragtning til gratis tandbehandling af de frivillige hos Tandrødderne

Tandrøddernes 3-årige projekt 2013-2015 er blevet evalueret af Odontologisk institut Københavns Universitet.