Tandrødderne

Gratis tandbehandling til socialt udsatte borgere

Foreningen Tandrødderne driver en tandklinik i Ballerup, hvor socialt udsatte borgere fra Ballerup og omegnskommunerne og som har tilknytning til misbrugscentret Brydehuset kan modtage gratis tandbehandling, for at afhjælpe smerter og tyggefunktionsproblemer.

Tandrøddernes sponsorer

Vi har brug for din støtte

Selvom vi alle arbejder frivilligt i Tandrødderne, koster det noget at drive en tandklinik og foretage behandlinger. Vi håber derfor, at du eller din virksomhed har lyst til at støtte vores vigtige arbejde for udsatte borgere. Al hjælp er kærkommen.

Vil du hjælpe Tandrødderne økonomisk

Frivillige tandfaglige hjælpere

Vores frivillige team består af omkring 20 tandlæger, klinikassistenter og tandplejere. Vi er en bred gruppe af pensionister, privatpraktiserende tandlæger, ansatte, klinikejere samt tandlæger fra den kommunale tandpleje. Vi får også hjælp fra tandlæge- og tandklinikassistentstuderende.

Er du interesseret i at være frivillig hos Tandrødderne?

Alle patienter visiteres via vores
klinikkoordinator ansat i Brydehuset

“Brydehuset” er et behandlingscenter for misbrugere og socialt udsatte borgere fra Ballerup og  omegnskommunerne. Sidste år havde Brydehuset kontakt med ca. 300 misbrugere. Disse borgere får generelt ikke nogen tandbehandling – eller meget sporadisk behandling. Økonomi og levevis passer ikke ind i alm. privat praksis, og erfaring viser, at der er et stort behov. En del af patienterne trænger meget akut til behandling og har samtidig et stort behandlingsbehov. Målet er, i samarbejde med Brydehusets behandlere, at hjælpe patienterne, “gøre dem egnet” til at komme ud i privat tandlægepraksis og komme tandsmertefrit videre med deres tilværelse og eventuel misbrugsbehandling.